Skip to content

Badania geotechniczne

Badania geotechniczne

Pod tym terminem kryje się wiele procesów, które dążą do jednego celu. Celem tym jest wiedza na temat stanu gruntu, na którym chcemy coś zbudować. Niezależnie od tego czy będzie to pasaż handlowy, dom jednorodzinny, budynek firmowy czy jeszcze inny budynek, warto przed rozpoczęciem prac, a nawet przed samym zakupem działki budowlanej, wykonać niezbędne badania, które pozwolą nam na uniknięcie wszelkich nieprzyjemnych niespodzianek.

Rozpoznawanie struktur geotechnicznych

Geologiczne badania gruntu pozwalają poznać dokładne geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego. Takie dane uzyskać można prowadząc sondowania dwojakiego typu. Pierwszym typem jest wiercenie ręczne (podczas którego można określić strukturę geotechniczną gruntu do 8 metrów w głąb ziemi). Drugim typem jest wiercenie mechaniczne (podczas których można dostać się nawet 35 metrów pod powierzchnię ziemi.  

Dochodzą do tego czynności takie jak sondowanie statyczne i dynamiczne. Sondowanie dynamiczne przeprowadzane jest głównie w przypadku rozpoznawania stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych. Sondą statyczną (CPT lub CPTU) badane są różne grunty. Sondowanie gruntu sondami CPT i CPTU to właśnie nasza specjalność. Są to nowoczesne metody, dzięki którym w tym samym (a nawet krótszym) czasie uzyskujemy te same i pewniejsze dane, aniżeli dzięki metodom tradycyjnym.

Badania laboratoryjne gruntów

Bardzo ważnym i wciąż wykonywanym badaniem są laboratoryjne testy gruntów. Dzięki licznym analizom, pozyskać możemy wartościowe dane, takie jak analiza wilgotności gruntu, oznaczenie granic konsystencji, oznaczenie modułów ściśliwości, oznaczenie różnorakich współczynników i wiele innych.

Korzystając z dobrodziejstw odczynników chemicznych, w laboratorium można poznać także zawartość metali w wodach gruntowych, w samych gruntach oraz przeprowadzić badania bakteriologiczne wody, które z punktu widzenia niektórych gruntów i ich przeznaczenia mogą mieć ogromne znaczenie.

Poza sondowaniem statycznym sondami CPT i CPTu oferujemy Państwu szeroko zakrojone doradztwo i profesjonalne konsultacje. Jesteśmy w  tej branży już od wielu lat, znamy dobrych specjalistów i procedury, a nasza wiedza może się Państwu naprawdę przydać.