Skip to content

Sondowanie CPT

Co to jest badanie stożkiem CPT?

Sondowanie statyczne CPT czyli Cone Penetration Test to współcześnie jedno z najdokładniejszych narzędzi, pozwalających na dokładne i rzetelne badanie geotechniczne gruntu. Obecnie należy do podstawowych badań polowych wykonywanych we wszystkich krajach Unii.

Podczas sondowania CPT dokonuje się pomiaru dwóch parametrach – pierwszym jest pomiar oporu pod podstawą stożka qc, natomiast drugim parametrem opór (tarcie) wzdłuż pobocznicy stożka fs, który wciskany jest w grunt.

Jakie dane uzyskujemy dzięki sondowaniu CPT?

Sondowanie statyczne gruntu CPT pozwala uzyskać nam informację o stopniu plastyczności grunt, stopniu zagęszczenia gruntu, module ściśliwości oraz o stopniu wytrzymałości na ścinanie.

Dane jakie uzyskamy z badań CPT

  • rodzaj gruntu
  • budowa geologiczna podłoża
  • stopień zagęszczenia gruntu sypkiego (ID)
  • stopień plastyczności gruntu spoistego (IL)
  • efektywny kąt tarcia wewnętrznego (Ф)
  • spójność efektywna (C`)
  • edometryczny moduły ściśliwości pierwotnej (M0)
  • wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu (Su/Cu)

Jak wygląda badanie sondą CPT?

Badanie CPT polega na pionowym wciskaniu w grunt stożka przy utrzymaniu stałej określonej prędkości (ok. 2 cm/sekundę). Opór stożka qc (siła potrzebna do jego zagłębienia) jest stale mierzony w MPa i rejestrowany co 1 sekundę. Zastosowanie stożka CPT pozwala na uzyskanie podstawowych parametrów geotechnicznych gruntu niezbędnych do określenia jego właściwości. Gdy wiemy już jakimi właściwościami charakteryzuje się nasz grunt, możemy przystąpić do projektowania.Pierwszym etapem, który decyduje o powodzeniu i prawidłowym przebiegu dalszych etapów, jest dobór odpowiedniego punktu badawczego. Gdy punkt badawczy jest wybrany, można rozpocząć badanie.W zależności od tego z jakim typem gruntu mamy do czynienia, dobierana jest także siła wciskania stożka. Maksymalna siła to 200 kN.Kolejnym etapem jest wypoziomowanie sondy. Należy to zrobić odpowiednio, ponieważ nieprawidłowe wypoziomowanie maszyny sondującej, Sondy CPT może sprawić, że otrzymane przez nas wyniki będą nieprawidłowe i zafałszowane. Następnie przeprowadza się badanie.
Charakterystyka naszej sondy:

Dlaczego sondowanie gruntu Sondą CPT jest lepsze niż tradycyjne badania?

Sondowanie gruntu Sondą CPT daje bardzo dokładne wyniki, a badania prowadzone tą metodą dają bardzo wysoki stopień zgodności danych z rzeczywistością. Ponadto sondowanie statyczne w porównaniu do sondowania tradycyjnego jest ciągłość pomiaru. Oznacza to, że geotechniczne parametry gruntu nie są brane z norm laboratoryjnych, a realnie mierzone metodą ciągłego pomiaru dokonanego Sondą CPT na całym przelocie otworu pomiarowego. Wielkim utrudnieniem badań tradycyjnych jest fakt, iż próbki pobierane do badań muszą pochodzić z gruntu, który umożliwi pobranie próby o nienaruszonej strukturze. Przewaga badań Sondą CPT tkwi również w czasie oczekiwania na wyniki – podczas gdy w przypadku Sondy CPT wyniki otrzymujemy na bieżąco, na wyniki badań tradycyjnych musimy czekać aż powrócą one z laboratorium gdzie przeprowadzane są badania.