Skip to content

Sondowanie gruntu

Choć sondowanie gruntu i znajomość jego właściwości nie są obowiązkowe, to z pewnością wykonanie chociażby podstawowych badań pomiarowych, może okazać się dla właściciela terenu i przyszłego posiadacza budynku bardzo przydatne.

Znając bowiem właściwości gruntu, na którym chcemy postawić budynek, możemy lepiej dostosować rozwiązania projektowe oraz materiały z jakich wykonane zostanie posadowienie budynku.

Pękających ścian, zapadających się fundamentów oraz innych problemów tego typu można uniknąć wykonując dokładne badanie gruntu przed rozpoczęciem robót.

Podstawą realizacji każdej budowy jest wykonanie dokumentacji projektowej, w której powinna znaleźć się również dokumentacja z badań podłoża gruntowego. Badania nad podłożem prowadzą geotechnicy. Jednym z najbardziej dokładnych i przydatnych badań jest sondowanie statyczne!

Sondowanie statyczne pozwala na ciągłą obserwację uzyskiwanych wyników badania gruntu – wyniki badania zapisywane i prezentowane są w czasie rzeczywistym, dzięki czemu mamy bogatą i dokładną wiedzę na temat parametrów badanego podłoża.

Podczas badań statycznych (CPT/CPTu) wykonywanych naszym sprzętem SONDEX uzyskujemy takie dane jak:

  • Spójność gruntu (C’)
  • Kąt tarcia wewnętrznego (Ф)
  • Stopień plastyczności/Stopień zagęszczenia (IL/ID)
  • współczynnik filtracji (k)
  • wytrzymałość na ścianie bez odpływu (Su/Cu)
  • Początkowy moduł ścinania (G0)
  • rodzaj i właściwości gruntu