Skip to content

Dlaczego warto przeprowadzić badania gruntu przed rozpoczęciem prac budowlanych?

Kiedy przeprowadzić badania gruntu?

O ile nie ma przeciwwskazań, z punktu widzenia właściciela gruntu, najlepiej przeprowadzić badania gruntu jeszcze przed jego zakupem – wtedy będziemy mieli pewność, że zakupiony grunt wart jest swojej ceny, a co więcej, nie kupimy przysłowiowego kota w worku!

Na walory sprzedawanej/kupowanej działki wpływ ma wiele czynników. Sam fakt ciekawego i popularnego ogólnodostępnego położenia danej działki nie musi wcale świadczyć o tym, że działka ta jest wartościowa. Może się okazać, że choć ładna i w ciekawej okolicy, to kompletnie nie nadaje się do budowy albo dostosowanie jej do budowy będzie kosztowniejsze niż wielokrotność wartości samej działki.

Szczególnie narażone na kiepski stan gruntu są tereny przy zlikwidowanych lub nieistniejących już cegielniach, tereny podmokłe czy grunty usytuowane na zboczach. W takich sytuacjach, choć badanie gruntu nie jest obowiązkowe, powinniśmy je wykonać w trosce o bezpieczeństwo swoje, swoich najbliższych oraz o ewentualną zawartość portfela, gdyż dom wybudowany na takim terenie, może się potem okazać drogi w utrzymaniu i naprawach skutków powstałych w wyniku złego stanu gruntów. Wszystkie te okoliczności mogą wpływać bardzo niekorzystnie na stan budynków powodując pękanie ścian, odrywanie elementów konstrukcyjnych domów, procesy gnilne fundamentów i inne niemiłe niespodzianki.

Czy badania gruntu są obowiązkowe?

UWAGA! Badania gruntu nie są konieczne, ale warto je wykonać dla własnego bezpieczeństwa!

Polskie Prawo budowlane nie mówi o potrzebie badań gruntu w przypadku domów jednorodzinnych i innych niewielkich budynków. Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 roku, budynki 1 i 2 kondygnacyjne są budynkami pierwszej kategorii geotechnicznej, a według ww. ustawy, dla takich budynków wymagane są jedynie jakościowe badania właściwości gruntów.

Ciężko jednak jest dobrze przygotować projekt fundamentów, nie znając właściwości gruntu na którym będziemy później budowali. Badania gruntu powinny być przeprowadzone przez profesjonalnego inżyniera geotechnika, który po badaniu sporządzi odpowiednią dokumentację z badań gruntu, która posłuży późniejszym architektom i pracownikom budowlanym na postawienie budynku na solidnych i bezpiecznych fundamentach.