Skip to content

Sondowanie CPTu

SONDA do badania gruntu CPTu

Sonda Statyczna CPTU (Cone Penetration Test with Pore Pressure Measurement) to kolejne po sondzie CPT urządzenie, które pozwala poznać i zbadać profil gruntu, który ma być przeznaczony pod budowę.

Badania sondą CPTu mają cztery główne zastosowania.

  • Szczegółowe określenie budowy geologicznej oraz typu gruntu
  • Szczegółowa i dokładna ocena geotechnicznych parametrów gruntu
  • Dokładne oszacowanie parametrów, dzięki którym później można wykonać kalibrację praw fizycznych, które mają zastosowanie w geoinżynierii obliczeniowej.
  • Automatyczne przekazanie wyników do programu geotechnicznego ( przeliczenie i oszacowanie nośności/osiadania w przypadku fundamentów bezpośrednich oraz głębokich

Kiedy najlepsze będzie badanie sondą CPTu?

Badanie gruntu z wykorzystaniem sondy CPTu będzie doskonałe w przypadku, kiedy mamy do czynienia z podłożem o słabych gruntach spoistych i gruntach organicznych. Dzięki zastosowaniu sondy CPTU poznajemy nie tylko dokładny skład gruntu, ale i – co bardzo istotne z punktu widzenia budownictwa – pozyskujemy również informację o ciśnieniu wody w porach gruntu. Wiedza ta pozwoli uzyskać pewne parametry wytrzymałościowe (między innymi pod postacią efektywnych wartości kąta tarcia wewnętrznego (Φ) oraz spójności (c’).

Dokładnie przeprowadzone badanie gruntu przy użyciu sondy CPTu pozwoli badającym wyznaczyć dokładne i precyzyjne granice kolejnych warstw geotechnicznych. Dzięki temu, konstruktor budowlany czy też inżynier, będą posiadali lepszą wiedzę w kontekście przygotowania bezpiecznego projektu posadowienia obiektu. Znając poziom wytrzymałości konkretnych warstw ziemi, można odpowiednio zaplanować budowę tak, by była jak najbezpieczniejsza.

Badanie sondą CPTu poleca się zwłaszcza w sytuacji, gdy podejrzewamy iż podłoże składać się będzie ze słabych gruntów spoistych oraz gruntów organicznych.

Jaki zakres badań oraz wyników osiągamy poprzez sondowanie CPTu?

  • Możliwość badania gruntu nawet do 30 m w głąb
  • Informację o jednorodności (lub nie) budowy geologicznej gruntu
  • Informację o miąższości i zasięgu występowania konkretnych warstw gruntu
  • Identyfikacje rodzaju gruntu
  • Informację o stanie warstw gruntów niespoistych oraz gruntów spoistych
  • Informacje o parametrach wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntu

Czym różni się sonda CPTu od sondy CPT?

Różnica w budowie polega przede wszystkim na tym, że w przypadku sondy CPT mieliśmy mechaniczny stożek Begemanna, natomiast w sondzie CPTU mamy stożek elektryczny, zwany także piezostożkiem.

Różnica w uzyskiwanych wynikach jest natomiast znaczna – piezostożek posiada liczne czujniki oraz połączenia z  komputerami, które cały czas monitorują opory wskazywane przez piezostożek. Komputer monitoruje między innymi opory sondy, głębokość gruntu, ciśnienie wody w porach gruntowych, jak również odchylenie żerdzi stożka od pionu.

Rodzaj użytego stożka decyduje przede wszystkim o dokładności pomiaru oraz o dodatkowych danych (CPTU w porównaniu do CPU).

Dlaczego sondowanie gruntu sondą CPTu jest doskonałym rozwiązaniem? Jakie są zalety sondowania CPTu?

Sonda CPTu pozwala na wykonywanie wielu badań w krótkim czasie, bowiem dziennie można wykonać do kilkudziesięciu badań (do 40 metrów). Co więcej, aby przeprowadzić badanie sondą nie trzeba mieć potwierdzonego projektu prac geologicznych.  Dodatkowo przeprowadzenie testu dyssypacji pozwala inżynierom ustalić wskaźnik wodoprzepuszczalności gruntu, co ma ogromne znaczenie przy późniejszym fundamentowaniu budowy.

Jak wygląda badanie gruntu przy udziale sondy CPTu?

Podobnie jak w przypadku sondowania metodą CPT należy najpierw dobrze przygotować podłoże i usadowić na nim maszynę, którą następnie należy zabezpieczyć. Po zakotwieniu sondy, piezostożek osadzony na żerdzi zostaje wprowadzony do gruntu. Sonda statyczna CPTu (wciskana) porusza się z prędkością mniej więcej 2 metrów na sekundę pod kątem rozwarcia około 60 stopni.  Stożek elektryczny wciskany jest z siłą nie większą niż 200 kN.

Podobnie jak w przypadku sondy CPT, także i przy użyciu sondy CPTu pomiar odbywa się w sposób ciągły.